OM MULTINETT

Multinett leverer kabel-TV tjenester og formidler signaler for Internett og telefoni på Holmlia og omegn, Tofte & Filtvet på Hurum samt Ulvøya og Østensjøenga i Oslo. Alle Multinetts abonnenter må rette direkte kundespørsmål angående feil, tjenester generelt og tilleggstjenester direkte til kundeservice hos den leverandør av TV eller Internettaksess den enkelte benytter seg av. En oversikt med flere forklaringer finner du under TV-signaler.

Holmlia Kabel-TV ble etablert allerede I 1984, og navnet ble senere endret til Multinett. Området i og omkring Holmlia er fremdeles kjerneområde for Multinett, men det leveres også tjenester til områdene Tofte og Filtvet på Hurum samt Ulvøya og Østensjøenga i Oslo.

Multinett tilrettelegger for moderne infrastruktur slik at borettslag og enkelthusstander kan abonnere på kabel-TV, Internett og telefonitjenester gjennom NextGenTel, Homebase eller Get avhengig av hvor man bor. Det tilbys også tilgang til de lokale telefonkablene for andre operatører på Holmlia.

Det enkelte borettslag eller abonnent tilknyttet Multinett har valgt en av flere leverandører av TV-signaler. Multinett formidler alle typer signaler, men fakturerer borettslag og sluttkunder kun for TV-grunnpakke uavhengig av hvor signalene kommer fra. Alle tilleggstjenester abonnerer hver enkelt kunde på direkte hos signalleverandøren. Se mer om dette under TV-signaler.

Multinett eies av de største borettslagene på Holmlia.

Bli kunde

Dersom du bor i et av Multinetts områder med kabel, Holmlia, Rosenholm, Ljan, Ulvøya og Østensjøenga i Oslo eller Tofte & Filtvet på Hurum, tilbyr Multinett et stort utvalg av TV kanaler, Internett hastigheter og telefoniløsninger gjennom våre underleverandører NextGenTel, Homebase og Get.  Se mer om hvilke valg som finnes under TV signaler, eventuelt ta kontakt på firmapost@multinett.no eller telefon 21922888 for å finne en pakke som er tilgjengelig for deg der du bor.

Multinett utfører
 • Drift og vedlikehold av infrastruktur
 • Administrasjon av kompliserte kontrakter
 • Daglig kontakt med leverandører - problemløsning
 • Sikre at tekniske standarder overholdes
Multinett sikrer
 • Tilpasning og utvikling av tjenestetilbud
 • Best pris for de tjenester som ytes 
 • Best mulig sammensatt tjenestetilbud i forhold til brukerbehov
 • Opprettholde konkurranse mellom tilbydere
Bransjen preges av
 • Konsolidering og mindre konkurranse
 • Prisstigning over tid
 • Stadig mer kompliserte løsninger
 • Store teknologiske endringer
Multinett ivaretar
 • Kompetanse
 • Avtaler & Kontrakter
 • Prisforhandlinger
 • Tjenestetilbud
 • Konkurranse
 
KONTAKT
Vi er her for å hjelpe deg