SISTE NYHETER
27/02/2017
Den årlige ordinære generalforsamlingen til Multinett AS avholdes som tidligere år på Quality Mastemyr Hotel. Tidspunktet er satt til tirsdag 25. april kl 18. Det tilbys enkel servering. Formelle innkallingsdokumenter sendes alle aksjonærer på e-post i god tid.