BEBOERINFORMASJON
Feilretting
Multinett e-post
Andre spørsmål
Hvorfor får jeg ikke den Internetthastigheten jeg abonnerer på?

Det kan være mange årsaker til dette, men eneste gyldige måten å verifisere det på er å koble PC med kabel direkte i modemet. Ved trådløs tilgang, bruk av svitsjer, rutere eller annet tilleggsutstyr i eget hjem vil det være mange feilkilder eller forstyrrende elementer som kan påvirke Internetthastigheten.

Hvorfor er trådløs Internetthastighet dårlig og/eller signalene faller tidvis ut?

Trådløs Internett tilgang kan være svært behagelig og brukervennlig, men har mange begrensende faktorer. De fleste slike løsninger har klare begrensninger ved høye Internetthastigheter. I tillegg kan de lett påvirkes av signaler utenfra, noe som kan redusere kvaliteten på den trådløse kommunikasjonen, og i noen tilfeller ødelegge den helt.

Dersom du er i et område der det er svært mange trådløse nettverk innen rekkevidde, vil alle som sender og mottar på samme kanal forstyrre hverandre. Mange nye trådløse rutere har såkalt ”auto-sensing”, en funksjon som gjør at den automatisk flytter seg bort fra kanaler som allerede er opptatt av andre sendere i nærheten. Dersom din trådløse ruter ikke har denne funksjonen, vil man kunne få forstyrrelser fra naboer som reduserer signalkvaliteten om man ikke kan justere kanalvalget manuelt.

For enkelte brukere av Internett fra NextGenTel på Holmlia har dette vært et problem. Det arbeides med en oppgradering som gjør at ”auto-sensing” eller automatisk valg av best kanal for trådløs kommunikasjon blir en del av løsningen.

Oppsett og webmail for Multinett e-post

Her er viktige opplysninger og instruksjoner for alle som har Multinett e-post (navn@multinett.no).

Webmail kan sjekkes på http://www.mailadmin.no Brukere kan selv endre passord til tjenesten etter pålogging. 

For oppsett av e-post tjener:

Brukernavn: Hele e-post adressen
Passord: (slik det ble opprinnelig tildelt eller du selv endret det via webmail)
Innkommende mailserver POP3: mail.fastname.no port 995, huk av for SSL/TLS
Utgående mailserver SMTP: mail.fastname.no  port:465, huk av for SSL/TLS
Autentisering: Passord

For ulike e-post klienter, se også instruksjoner hos vår leverandør på http://support.fastname.no/hc/no/sections/201506532-Kontooppsett 

Dersom du er tilknyttet GET kan du bruke GETs utgående e-post server: 

Utgående (SMTP): smtp.getmail.no port: 587

Krever sikker pålogging (SSL).

For instruksjoner om oppsett av GET e-post, se følgende link:

https://www.get.no/v3/kundeservice/sok?q=E-post#/?cid=12508

Ekstra kabling hjemme?

Mange ønsker seg flere kontaktpunkter i hjemmet for å ha flere TV-apparater på ulike steder i husstanden. Det er et krav at det brukes autoriserte fagfolk til å utføre slikt arbeid. Ekstra kabling medfører erfaringsmessig mange problemer når det ikke er korrekt utført. Multinett anbefaler å kontakte GET på telefon 02123 for avtale om og pris på ekstra kabling og uttakspunkter.

Typiske problemer som oppstår er for dårlig kontakt der kablene kobles sammen, dårlige endekontaktpunkter og bruk av billige uskjermede kabler. For dårlige kabler fører ofte til støy på signaler fra trådløse sendere, enten utenfra (for eksempel mobilmast) eller egen bruk av trådløse mobilmodem. I tillegg kan man risikere å selv sende signalstøy ut på nettet som forstyrrer egne og andres tjenester. Flere artikler er publisert i ulike media om slike forstyrrelser fra både 3G og nye 4G modem.

Hvorfor får jeg faktura fra Multinett for TV grunnpakke?

Multinett kjøper inn TV grunnpakker fra NextGenTel og Homebase, og distribuerer dem så i eget nett på Holmlia, Ljan og Rosenholm til borettslag, eneboliger og rekkehus. For de som bor i borettslag, så blir faktura håndtert av styret. For eneboliger og rekkehus må faktura betales til Multinett for TV grunnpakke, men direkte til NextGenTel eller Homebase for alle andre tjenester man måtte abonnere på (Internett, telefoni, filmleie med mer).

På Tofte, Filtvedt og Ulvøya fakturerer Multinett alle husstander direkte for TV grunnpakke fra Get. Det er også Multinett som foretar alle opp- og nedkoblinger av abonnenter som kommer til eller flytter ut.

Kan jeg få bredbånd uten å gå gjennom TV-kabelen?

Multinett har også et telefoninett på Holmlia og nærområder. Over den vanlige telefonkabelen kan alle abonnere på bredbånd (ADSL) og telefoni. I dag leverer NextGenTel, Ventelo, SmartCall, TDC og Telenor tjenester i nettet. Alle som ønsker seg bredbånd over telefonikabelen bestiller det direkte hos en av de nevnte leverandørene. Vi har erfart at noen sier kunden selv må ringe Multinett for å ordne tilkoblingen i nettet. Det er feil, alle leverandørene har avtaler som sier hvordan de skal forholde seg til dette og selv bestille tekniske tjenester for oppkobling. Trend-Nett er service partner for Multinett og utfører slike opp- og nedkoblinger hver eneste uke.

Hvorfor stemmer ikke opptaket med det jeg programmerte til opptak?

Når man bruker TV-guide eller "Electronic Programming Guide" (EPG) til å velge opptak, så forutsetter det at tidene oppgitt for programmene stemmer. All programmer og respektive sendetider utgis av TV-kanalen og ikke av kabel-TV leverandøren. Det hender at programmer blir sendt forsinket eller utgår uten at det reflekteres i TV-guide/EPG. I slike tilfeller vil ikke det programmerte opptaket stemme med det man forventet å se, enten ved at bare deler av ønsket program ble tatt opp eller helt feil program.

 
KONTAKT
Vi er her for å hjelpe deg