VELKOMMEN TIL MULTINETT.NO

Hovedpillarene i vår forretningsfilosofi er:

- Tilrettelegging for innholdsleverandører

- Modernisering av nettverk

- Utbygging av nettverk

SISTE NYHETER
14/11/2019
Kobbernettet på Holmlia som betjente analog telefoni og ADSL, ble stengt 1. juli. Alle har tilgang til både telefoni- og bredbåndstjenester gjennom kabelnettet som alle husstander er tilknyttet på Holmlia.
30/07/2020
Multinett avholder et teknisk seminar for alle interesserte på Holmlia den 5. oktober i Felix Konferansesenter på Aker Brygge. Blant aktuelle tema vil være behov for eller ønsker om oppgraderinger i borettslag, trender, utvikling i markedet og nye tjenester.
DRIFTSMELDINGER: