VELKOMMEN TIL MULTINETT.NO

Hovedpillarene i vår forretningsfilosofi er:

- Tilrettelegging for innholdsleverandører

- Modernisering av nettverk

- Utbygging av nettverk

SISTE NYHETER
14/11/2019
Kobbernettet på Holmlia som betjente analog telefoni og ADSL, ble stengt 1. juli. Alle har tilgang til både telefoni- og bredbåndstjenester gjennom kabelnettet som alle husstander er tilknyttet på Holmlia.
01/09/2020
Tidligere annonsert teknisk seminar i oktober utsettes med bakgrunn i generelle føringer for samlinger med dagens smitteutvikling. Multinett vil annonsere ny dato når situasjonen har endret seg.
DRIFTSMELDINGER: