VELKOMMEN TIL MULTINETT.NO

Hovedpillarene i vår forretningsfilosofi er:

- Tilrettelegging for innholdsleverandører

- Modernisering av nettverk

- Utbygging av nettverk

SISTE NYHETER
27/02/2017
Den årlige ordinære generalforsamlingen til Multinett AS avholdes som tidligere år på Quality Mastemyr Hotel. Tidspunktet er satt til tirsdag 25. april kl 18. Det tilbys enkel servering. Formelle innkallingsdokumenter sendes alle aksjonærer på e-post i god tid.
DRIFTSMELDINGER:
05/10/2016
Multinett oppgraderer for tiden kabel-TV nettet i Tirilltoppen og Nordskrenten. Når dette ferdigstilles fortsetter arbeidet i andre borettslag etter avtale.